Ksiega gosci

*   Kilka podstawowych pojęć
GENY
Geny mają określone położenie w określonych miejscach (locjach) chromosomów i stanowią podstawowe jednostki informacji i elementy na bazie których oparty jest cały proces dziedziczenia.
Geny są odpowiedzialne za każdą cechę, która może być dziedziczona przez Twojego kota, kolor oczu, struktura kośca, faktura futra, kolor, temperament itp.
Geny zawsze występują parami.
ALLELE
Allele to różne mutacje tego samego genu np. gen odpowiedzialny za czarny kolor sierści posiada dwie mutacje: jedną dającą kolor czekoladowy, drugą cynamonowy.
PARY ALLELI
Allele w określonej locji (pozycji w chromosomie) zawsze występują parami. Każda para może być homozygotyczna lub heterozygotyczna. W każdej parze może występować gen dominujący.
HOMOZYGOTA
Kot jest homozygotą w jednej cesze kiedy para genów za nią odpowiedzialna jest jednakowa (dwa allele dominujące lub dwa allele recesywne).
HETEROZYGOTA
Kiedy geny w parze odpowiedzialnej za daną cechę nie są jednakowe (jeden allel jest dominujący, drugi recesywny) - kot jest w tej cesze heterozygotą.
ALLEL DOMINUJĄCY
Taki allel, którego efekt działania jest widoczny w fenotypie kota. Wystarczy obecność tylko jednego allelu dominującego w parze alleli odpowiadających za daną cechę, by efekt był widoczny np. allel B dający czarny kolor sierści dominuje nad allelem b dającym kolor czekoladowy lub cynamonowy. Para alleli Bb da kota czarnego (heterozygota), a para alleli bb kota czekoladowego (homozygota)
Dla odróżnienia allele dominujące pisane są wielkimi literami.
ALLEL RECESYWNY
Allel jest recesywny kiedy efekt jego działania nie jest widoczny jeżeli w parze alleli dających daną cechę występuje jednokrotnie. Allele recesywne muszą występować podwójnie żeby cecha za którą są odpowiedzialne wystąpiła w fenotypie.
Allele recesywne oznaczane są małymi literami.
FENOTYP
Wygląd zewnętrzny kota to jego fenotyp. Wszystkie cechy ujawnione w wyglądzie kota składają się na jego fenotyp
GENOTYP
Opis genetyczny Twojego kota to jego genotyp. Opisuje on nie tylko cechy ujawnione w fenotypie, ale również te, które mogą być odziedziczone przez kolejne pokolenia.

---------------------------


  Teoria genetyki kotów
 

Projekt grafiki: Izabela Kurkiewicz   
Copyright (c) 2006 hodowla Uroczysko. Wszelkie prawa zastrzeone   
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional