Ksiega gosci

*   GEN A - Agouti (AGOUTI)
Allel A powoduje, że każdy włos ma fragmenty żółte, rude lub kremowe (pręgowanie)
Współpracuje on z genem T (określającym wzór pręgowania) u wszystkich kolorów kotów oprócz rudego.
Gen T jest obecny w genotypie każdego kota, jednak u kotów innych niż rude i kremowe pręgowanie ujawnia się w fenotypie tylko w przypadku występowania allelu A
Allel a powoduje, że pręgowanie nie jest widoczne. Niemniej koty rude lub kremowe homozygotyczne w locus a (aa) mogą mieć widoczny wzór pręgowania.

---------------------------


  Teoria genetyki kotów
 

Projekt grafiki: Izabela Kurkiewicz   
Copyright (c) 2006 hodowla Uroczysko. Wszelkie prawa zastrzeone   
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional