Ksiega gosci

*   Klasy wystawowe i tytuły WCF
NR Nazwa klasy Certyfikat
  HONOR PRICE (Klasa Honorowa) HP
01 WORLD CHAMPION (Światowy Champion) WCH
02 WORLD PREMIOR (Światowy Premior) WPR
03 GRAND EUROPEAN CHAMPION (Wielki Champion Europejski) CACM
04 GRAND EUROPEAN PREMIOR (Wielki Premior Europejski) CAPM
05 EUROPEAN CHAMPION (Champion Europejski) CAGCE
06 EUROPEAN PREMIOR (Premior Europejski) CAGPE
07 GRAND INTERNATIONAL CHAMPION (Wielki Champion Międzynarodowy) CACE
08 GRAND INTERNATIONAL PREMIOR (Wielki Premior Międzynarodowy) CAPE
09 INTERNATIONAL CHAMPION (Champion Międzynarodowy) CAGCIB
10 INTERNATIONAL PREMIOR (Premior Międzynarodowy) CAGP
11 NATIONAL CHAMPION (Champion Krajowy) CACIB
12 NATIONAL PREMIOR (Premior Krajowy) CAPIB
13 OPEN CLASS UNNEUTER (klasa otwarta) CAC
14 OPEN CLASS NEUTER (klasa otwarta - kastraty) CAP
15 YOUTH CLASS 6 - 10 mth. (klasa młodzieży starszej - 6 - 10 mcy)  
16 YOUTH CLASS 3 - 6 mth. (klasa młodzieży młodszej - 3 - 6 mcy)  
17 LITTER CLASS 10 - 13 weeks (klasa miotów - 10 - 13 tygodni)  
18 NOVICE CLASS (klasa nowicjatu)  
19 DETERMINATION CLASS (klasa określająca)  
20 HOUSEHOLD PETS (koty domowe)  

---------------------------


  Kalkulator daty porodu
  Jak uzyskać u kociaka "dobrą" wagę ciała w wieku 9 tygodni życia?
  Kategorie kotów - wg WCF
  Zdobywanie tytułów w WCF
  Klasy wystawowe i tytuły WCF
  Wzór (wszystkie rasy)
  Kolory oczu (wszystkie rasy)
  Oznaczenia kolorystyczne (wszystkie rasy)
 

Projekt grafiki: Izabela Kurkiewicz   
Copyright (c) 2006 hodowla Uroczysko. Wszelkie prawa zastrzeone   
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional